15 may. 2013

Alcoi: l’estudi analitzarà l’efecte de les privatitzacions d’alguns serveis bàsics municipals

attac
El passat 9 de Maig, va tindre lloc al campus d’Alcoi una reunió entre membres de l’associació ATTAC/PACD-Alcoià-Comtat, els alumnes d’ADE Ana i Martí, i el professor de la UPV Pau Miró i M.Josep Cascant d’Utòpika.
La reunió va servir per a acotar la temàtica de l’estudi i per a distribuir responsabilitats entre la universitat i l’associació, sobretot en la fase de recollida de dades que comença ara.
Els estudiants Ana i Martí van presentar una categorització de les diferents polítiques de les teories econòmiques neoliberals, com ara les des-regularitzacions, privatitzacions i externalitzacions d’empreses a altres països. D’entre elles, es va optar per estudiar el fenomen de la privatització, com en el cas de l’aigua ocorregut a la ciutat d’Alcoi en els últims anys. Altres opcions són les privatitzacions de la brossa o del transport.

Des de  la Teoria del Bé Comú, que analitza criteris econòmics, però també socials i ambientals, es vol analitzar si les privatitzacions per part de l’Ajuntament estan eixint més cares econòmica, social i ambientalment a la ciutadania alcoiana, i si s’està o no caient en un deute il·legítim. La metodologia serà la d’una comparativa de pressupostos durant la etapa anterior de proveïment públic i l’etapa actual de proveïment privat. La unitat d’anàlisi serà l’alcaldia o municipi.
En quant al cronograma de treball, es compta fer la recollida de dades durant el mes de Maig i marcar Novembre com a data final del projecte. ATTAC proporcionarà les dades dels pressupostos de l’Ajuntament d’Alcoi dels últims anys, algunes consultables en esta pàgina de transparència i rendició de comptes, així com la reglamentació municipal relativa a privatitzacions i estudis internacionals socioeconòmics de privatitzacions.
Ana i Martí van destacar que: ‘sent estudiants d’ADE, hem de donar força a l’anàlisi econòmica’. Per la seua part, el professor Pau Miró va apuntar que: ‘és important analitzar no només aquell deute que puga ser il·legítim sinó, si així fóra, qui s’emporta tal benefici’. Finalment l’equip d’ATTAC, comentà que va compartir la iniciativa de l’estudi d’Alcoi a la Trobada de la Plataforma per l’Auditoria del Deute (PACD) del País Valencià, i que la recepció va ser positiva perquè pot representar un exemple per a altres municipis i estudiants.