13 mar. 2013


Què és ATTAC?


Nascut a partir d'una proposta del Director del periòdic Le Monde Diplomatique, ATTAC és un moviment internacional de ciutadans preocupats pels assumptes col·lectius i capficats en cercar-los solució.
És un moviment d'Educació Popular per a l'acció contra les polítiques neoliberals.

Què pretén?
La finalitat d'ATTAC és retornar el poder a la ciutadania, regenerant la democràcia representiva i desenvolupant la Democràcia Participativa.

Quins objectius es proposa?
  • Establir mecanismes democràtics de regulació i control dels mercats i del sistema financer internacional.
  • Impulsar i enfortir el desenvolupament d'una opinió pública mundial independent, activa i bé formada.
No és acceptable, ni just, i no pot tenir futur el fet que per a afermar i incrementar el poder i la riquesa d'una ínfima minoria, s'impose la destrucció de la natura i la misèria, el risc i la inseguretat de la gran majoria.

ATTAC planteja com mesures de control democràtic, entre unes altres:
  • Assolir una Fiscalitat Internacional més justa, en base als Impostos Fiscals Globals, la supressió dels Paradisos Fiscals i altres.
  • La defensa dels Serveis Públics com a dret de la ciutadania.
  • La construcció d'una Europa social i democràtica, al servei de la ciutadania, i no dels interessos econòmics i del mercat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario